در آموزشگاه نشر زبان گنبد، ترم جدید آموزش زبان ترکمنی شروع شد.

شنیدن این خبر که قرار است به طور رسمی یکی از آموزشگاه های زبان در کنار آموزش زبان های خارجه چون آلمانی، انگلیسی و... به آموزش زبان ترکمنی نیز مبادرت ورزد بسیار خوشحال کننده بود.

قطعا جای گرفتن درس آموزش زبان ترکمنی در بین کلاس های آموزش زبان اتفاقی ارزشمند برای حال و نسل های آینده ی سرزمین های مادری مان خواهد بود.

شاید با قطعیت بتوان گفت که امروزه یکی از اساسی ترین مشکلات ما دور بودن از اصللی ترین نیاز ما که تشکیل دهنده بُن و اساس هر انسانی است ک همان "زبان و فرهنگ" باشد.

این جمله ترکمنی به اهمیت این موضوع اشاره می کند:

"انه دیلینگ بُوتین ملتینگده دنیاسی. اُوز ملی دیلی بُولمادیق ملتینگ، تاریخی صاحناسیندان دُوشمگی آنقساددیر. اُنینگ ییتیب گیدمسیده آنقساد. و انه دیلینگ قورُولماغی و اُستورمِگی ضرور! "

آموزشگاه نشر زبان گنبد

انگلیسی، آلمانی، روسی، آموزش زبان ترکمنی و ترکی استانبولی

تلفن‌ تماس: ۹۰۹۰ ۲۲۲ – ۰۱۷۲

موبایل: ۴۱۵۵ ۷۶۸ ۰۹۱۱

آدرس: گنبد کاووس، خیابان میهن غربی، روبروی ایستگاه تاکسی خالد نبی

مدیر آموزشگاه: توی محمد مخت

آموزش زبان ترکمنی